483 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ 3. MADDESİ KAPSAMINDA
“MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC’LERİ MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMA İMKANI GETİRİLEN” MÜKELLEFLERE İLİŞKİN
ELEKTRONİK BAŞVURU EKRANI
Mükellef Bilgileri
date_range
perm_identity
account_box
phone
devices
add_location
email
web
location_city
donut_small
Şirket Sorumlusu Bilgileri
perm_identity
account_box
phone_iphone
contact_mail

info

Açıklama

Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli büyüklüğe sahip mükelleflerin eski nesil ÖKC'lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edilebilmesi için 483 No.lu VUK GT uyarınca elektronik ortamda bu formu doldurup başvuru yapmaları gerekmektedir.

warning

Uyarı

1.1.2017 tarihinden sonra yeni işe başlayan mükelleflerin, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3'üncü maddesi kapsamına girmemesi sebebiyle başvuruları kabul edilmeyeceğinden, bahse konu mükelleflerin ellerinde eski nesil ÖKC' lerin bulunması halinde söz konusu ÖKC'leri 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Güncel) ile belirlenen kademeli geçiş tarihleri itibariyle Yeni Nesil ÖKC'lerle değiştirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

warning

Uyarı

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3'üncü maddesi kapsamına giren mükelleflerin sahip oldukları eski nesil ÖKC'lerini ilk alış faturası tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanabilme imkanından yararlanabilmesi için, bu elektronik başvuru öncesinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Gerekli Başvuru ve kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra, bu başvuru ekranından başvurmanız gerekmektedir.