ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA AİT AYLIK MALİ BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİ EKRANI
Kullanıcı Bilgileri
perm_identity
vpn_key

info

Açıklama

Bu "Tercih Bildirim Ekranı" 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesi uyarınca, ÖKC'lerden gerçekleştirilen satışlara ait (Z)Raporu Mali Bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na hangi bildirim yöntemi ile bildirileceğine ilişkin tercihin elektronik ortamda GİB'e iletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Başvuru ve bildirimlere ilişkin dikkate alınması gereken usul ve esaslar hakkında detay bilgiler Kılavuzlar bölümünde yer alan Teknik Kılavuzlarda detaylı olarak açıklanmıştır.

book

Kılavuzlar

Başvuru ve Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÖKC Mali Rapor Bildirimine İlişkin Teknik Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

question_answer

Forum

Kılavuzlarda yanıtını bulamadığınız sorularınızı sorabileceğiniz ve daha önce sorulmuş soruların cevaplarını görebileceğiniz e-Fatura Forum Sitesine ulaşmak için tıklayınız.e